Đăng Ký Ngay

  Menu
  Close

  Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 theo chủ đề

  4.8/5 - (20 votes)
  Từ vựng Tiếng anh lớp 6

  Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới và nắm vững từ vựng là một phần quan trọng trong việc học ngoại ngữ này. Trong lớp 6, học sinh bắt đầu học nhiều từ vựng mới và quen thuộc hơn với cách sử dụng trong câu. Dưới đây, là các chủ đề tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 sẽ đi từ dễ đến khó, từ gần gũi đến mới mẻ để các em học sinh dần thích nghi với chương trình học mới mà không quá áp lực, dồn dập.

  Để giúp các bạn học từ vựng dễ dàng hơn, THE TIMES đã tổng hợp từ vựng Tiếng anh lớp 6, cùng lưu lại và học dần nhé!

  1. Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 HKI

  1.1 Unit 1: My new School

  Chủ đề “Trường học của tôi” thường là chủ đề mở đầu chương trình tiếng Anh các cấp nên rất quen thuộc và gần gũi. Chúng ta hãy ôn lại những từ vựng đã học và làm quen với một số từ vựng mới thuộc chủ đề này nhé.

  Danh từ chỉ đồ dùng/ thiết bị học tập

  Từ mớiPhiên âmNghĩa
  school bag/skuːl bæɡ/ba-lô, cặp sách
  subject/ˈsʌbʤɪkt/môn học
  pencil sharpener/ˈpɛnsəl ˈʃɑrpənər/gọt bút chì
  compass/ˈkʌmpəs/com-pa
  calculator/ˈkælkjəˌleɪtər/máy tính bỏ túi
  rubber/ˈrʌbər/cục tẩy
  pencil case/ˈpɛnsəl keɪs/hộp bút
  notebook/ˈnoʊtˌbʊk/quyển vở
  ruler/ˈruːlər/thước kẻ
  textbook/ˈtɛkstˌbʊk/sách giáo khoa
  lunchbox/lʌnʧ bɑks/

  hộp cơm

   

   
  Danh từ về các loại trường học/ địa điểm trường học
   
  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  boarding school/ˈbɔrdɪŋ sku:l/trường nội trú
  international school/ˌɪntərˈnæʃənəl sku:l/trường quốc tế
  secondary school/ˈsɛkənˌdɛri sku:l/trường cấp hai
  playground/ˈpleɪˌɡraʊnd/sân chơi
  swimming pool/ˈswɪmɪŋ pu:l/bể bơi
  greenhouse/ˈɡrinˌhaʊs/nhà kính
  computer room/kəmˈpjutər ru:m/phòng máy tính
  school garden/skul ˈɡɑrdən/vườn trường
  library/ˈlaɪˌbrɛri/thư viện
  canteen/kænˈtin/phòng ăn
  laboratory/ˈlæbrəˌtɔri/phòng thí nghiệm
  parking lot/ˈpɑrkɪŋ lɔt/khu đỗ xe

  Từ vựng về các hoạt động ở trường học

  Từ vựngLoại từPhiên âmNghĩa
  wear uniformsv/wɛr ˈjunəˌfɔrmz/mặc đồng phục
  put on v/pʊt ɔn/mặc lên, thay đồ
  smartadj/smɑrt/bảnh bao, lịch sự, thông minh
  do homeworkv/du ˈhoʊmˌwɜrk/làm bài tập về nhà
  do exercisev/du ˈɛksərˌsaɪz/tập thể dục
  join (in)v/ʤɔɪn (ɪn)/tham gia (vào)
  art clubnɑ:rt klʌb/câu lạc bộ nghệ thuật
  favoriteadj/ˈfeɪvərɪt/yêu thích
  interestingadj/ˈɪntrəstɪŋ/thú vị
  have lunchv/hæv lʌnʧ/ăn trưa
  cyclev/ˈsaɪkəl/đạp xe
  do paintingsv/du ˈpeɪntɪŋz/vẽ tranh

   

  Xem thêm: TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT TIẾNG ANH LỚP 6

   

  1.2 Unit 2: My House

  Chủ đề về “Ngôi nhà của tôi” rất gần gũi, dưới đây THE TIMES đã liệt kê lại, cấc bạn hãy xem mình biết bao nhiêu từ rồi nhé!
   
  Danh từ về các loại nhà cửa
   
  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  country house/ˈkʌntri haʊs/nhà miền quê
  city house/ˈsɪti haʊs/nhà thành phố
  town house/taʊn haʊs/nhà thị trấn, nhà liền kề
  flat/flæt/căn hộ
  apartment/əˈpɑrtmənt/căn hộ
  villa/ˈvɪlə/biệt thự
  stilt house/stɪlt haʊs/nhà sàn
   
  Tên các phòng trong nhà
   
  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  hall/hɔ:l/sảnh, hành lang
  kitchen/ˈkɪʧən/bếp
  bedroom/ˈbɛˌdrum/phòng ngủ
  bathroom/ˈbæˌθrum/phòng tắm
  living room/ˈlɪvɪŋ rum/phòng khách
  department store/dɪˈpɑrtmənt stɔ:r/cửa hàng bách hóa
  garage/ɡəˈrɑʒ/gara để xe
  dining room/ˈdaɪnɪŋ rum/phòng ăn
  attic/ˈætɪk/gác xép
  basement/ˈbeɪsmənt/tầng hầm
  Các vật dụng trong nhà 
   
  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  lamp/læmp/đèn ngủ, đèn bàn
  cupboard/ˈkʌbərd/tủ đồ
  dishwasher/ˈdɪˌʃwɑʃər/máy rửa bát
  chest of drawers/ʧɛst ʌv drɔrz/tủ có ngăn kéo
  toilet/ˈtɔɪlət/bồn vệ sinh
  sink/sɪŋk/bồn rửa mặt/ bát
  fridge/frɪʤ/tủ lạnh
  sofa/ˈsoʊfə/ghế sô-pha
  shower/ˈʃoʊər/vòi sen
  television/ˈtɛləˌvɪʒən/tivi
  bowl/boʊl/bát
  chopsticks/ˈʧɑpˌstɪks/đôi đũa
  wardrobe/ˈwɔrˌdroʊb/tủ quần áo
  cooker/ˈkʊkər/nồi cơm điện
  shelf/ʃɛlf/kệ, giá
  microwave/ˈmaɪkrəˌweɪv/lò vi sóng
  air-conditioner/ɛr-kənˈdɪʃənər/điều hòa
  stove/stoʊv/bếp ga
   
  Các giới từ chỉ vị trí
   
  Giới từPhiên âmNghĩa
  in/ɪn/trong
  on/ɔn/trên (có tiếp xúc với bề mặt)
  behind/bɪˈhaɪnd/đằng sau
  under/ˈʌndər/ngay dưới (tiếp xúc bề mặt hoặc khoảng không rất nhỏ)
  next to/nɛkst tu/bên cạnh (không có khoảng trống)
  in front of/ɪn frʌnt ʌv/ở đằng trước 
  between/bɪˈtwi:n/ở giữa (hai đối tượng)
  in the middle of/ɪn ðə ˈmɪdəl ʌv/ở giữa 

  1.3 Unit 3: My Friends

  Những từ vựng dùng để miêu tả người và từ vựng về bộ phận cơ thể người trong Unit 3: ” Những người bạn của tôi “.
   
  Từ vựng về ngoại hình 
   
  Từ vựngLoại từPhiên âmNghĩa
  appearancen/əˈpɪrəns/ngoại hình
  have glassesv/hæv ˈɡlæsəz/đeo kính
  fatadj/fæt/mập
  thinadj/θɪn/gầy
  slimadj/slɪm/mảnh khảnh
   
  Danh từ về bộ phận cơ thể người
   
  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  cheek/ʧi:k/
  mouth/maʊθ/miệng
  shoulder/ˈʃoʊldər/vai
  eye/aɪ/mắt
  leg/lɛɡ/chân
  foot /fʊt/bàn chân
  hand/hænd/bàn tay
  nose/noʊz/mũi
  arm/ɑ:rm/cánh tay
  hair/hɛr/tóc
  beard/bɪrd/râu
  freckle/ˈfrɛkəl/tàn nhang
  neck/nɛk/cổ
  chest/ʧɛst/ngực
  knee/ni:/đầu gối
  finger/ˈfɪŋɡər/ngón tay
  toe/toʊ/

  ngón chân

  Miêu tả tóc
   
  Từ vựngLoại từPhiên âmNghĩa
  have long black hairv/hæv lɔŋ blæk hɛr/có mái tóc đen dài
  blonden, adj/blɑnd/màu bạch kim
  bạch kim
  curlyadj/ˈkɜrli/xoăn
  baldadj/bɔld/hói
  straightadj/streɪt/thẳng
  wavyadj/ˈweɪvi/gợn sóng
  fringen/frɪnʤ/tóc mái ngang trán
  ponytailn/ˈpoʊniˌteɪl/tóc cột đuôi gà

  1.4 Unit 4: My Neighbourhood

  Danh từ về địa điểm

   
  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  railway station/ˈreɪlˌweɪ ˈsteɪʃən/nhà ga
  cinema/ˈsɪnəmə/rạp phim
  temple/ˈtɛmpəl/đền
  café/kæfˈeɪ/quán cà phê
  square/skwɛr/quảng trường
  art gallery/ɑ:rt ˈɡæləri/phòng triển lãm nghệ thuật
  cathedral/kəˈθidrəl/nhà thờ
  building/ˈbɪldɪŋ/tòa nhà
  museum/mjuˈziəm/bảo tàng
  workshop/ˈwɜrkˌʃɑp/xưởng
  factory/ˈfæktəri/nhà máy
  memorial/məˈmɔriəl/đài tưởng niệm
  theatre/ˈθiətər/nhà hát
  Động từ về hành động chỉ đường
   
  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  cross the road/krɔs ðə roʊd/sang đường
  turn left/tɜrn lɛft/rẽ trái
  turn right/tɜrn raɪt/rẽ phải
  to be lost/ get lost/tu bi lɔst/, /ɡɛt lɔst/bị lạc đường
  go straight/ɡoʊ streɪt/

  đi thẳng

   

  Tính từ miêu tả về khu vực bạn ở
   
  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  beautiful/ˈbjutəfəl/đẹp
  noisy/ˈnɔɪzi/ồn ào
  quiet/ˈkwaɪət/yên tĩnh
  busy/ˈbɪzi/bận rộn, náo nhiệt
  crowded/ˈkraʊdɪd/đông đúc
  modern/ˈmɑdərn/hiện đại
  boring/ˈbɔ:rɪŋ/nhàm chán
  peaceful/ˈpi:sfəl/yên bình
  exciting/ɪkˈsaɪtɪŋ/thú vị
  expensive/ɪkˈspɛnsɪv/đắt đỏ
  convenient/kənˈvinjənt/tiện lợi
  fantastic/fænˈtæstɪk/tuyệt vời
  delicious/dɪˈlɪʃəs/ngon (đồ ăn)
  sandy beach/ˈsændi ˈbiːtʃ/bãi biển đầy cát
  dirty air/ˈdɜ:rti ɛr/không khí bụi bẩn
  heavy traffic/ˈhɛvi ˈtræfɪk/nhiều xe cộ
  ancient/ˈeɪnʧənt/cổ kính
  unique/juˈnik/độc đáo
  polluted/pəˈlutɪd/bị ô nhiễm
  historic/hɪˈstɔ:rɪk/đầy tính lịch sử
  spacious/ˈspeɪʃəs/rộng rãi
   

  1.5 Unit 5: Natural Wonders Of Vietnam

  Cùng THE TIMES khám phá những từ vựng về thiên nhiên, phong cảnh và đồ dùng du lịch nhé!

  Tính từ miêu tả cảnh quan/ thiên nhiên

  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  amazing/əˈmeɪzɪŋ/tuyệt vời
  wonderful/ˈwʌndərfəl/phi thường
  largelɑ:rʤrộng lớn
  man-made/mæn-meɪd/nhân tạo
  dry/draɪ/hanh khô
  cold and rainy/koʊld ænd ˈreɪni/

  lạnh và mưa nhiều

  Danh từ chỉ thiên nhiên

  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  scenery/ˈsinəri/phong cảnh, cảnh quan
  island/ˈaɪlənd/đảo
  natural wonders/ˈnæʧərəl ˈwʌndərz/kỳ quan thiên nhiên
  desert/ˈdɛzɜrt/sa mạc
  waterfall/ˈwɑːt̬ɚfɑːl/thác nước
  landscapes/ˈlændˌskeɪps/phong cảnh
  mount/maʊnt/đồi, núi
  Ha Long bay/Ha Long beɪ/vịnh Hạ Long
  Mui Ne Sand Dunes/Mui Ne sænd dunz/Đồi cát Mũi Né
  cave/keɪv/hang động
  rock/rɑk/đá
  forest/ˈfɔ:rɪst/rừng
  river/ˈrɪvər/sông
  village/ˈvɪlɪʤ/làng
  valley/ˈvæli/thung lũng
   
  Từ vựng về đồ dùng khi đi du lịch
   
  Từ vựngPhân loạiPhiên âmNghĩa
  plastern/ˈplæstər/băng dán
  scissorsn/ˈsɪzərz/kéo
  sleeping bagn/ˈslipɪŋ bæɡ/túi ngủ
  suncreamn/ˈsʌnkriːm/kem chống nắng
  useful >< unnecessaryadj/ˈjusfəl/ >< /ənˈnɛsəˌsɛri/hữu dụng >< không cần thiết
  compassn/ˈkʌmpəs/la bàn
  waterproof coatn/ˈwɔtərˌpru:f koʊt/áo khoác chống nước
  umbrellan//ʌmˈbrelə/cái ô
  passportn/ˈpæˌspɔrt/hộ chiếu
  torchn/tɔrʧ/đèn pin
  credit cardn/ˈkredɪt kɑ:rd/thẻ tín dụng
  binocularsn/bəˈnɑkjələrz/ống nhòm
  luggagen/ˈlʌɡəʤ/hành lý
   

   1.6 Unit 6: Our Tet Holiday

   
  Khám phá những từ vựng về kỳ nghỉ Tết của chúng tôi nhé!
   
  Danh từ về các đồ vật/ món ăn xuất hiện trong ngày Tết
   
  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  special food/ˈspɛʃəl fu:d/món ăn đặc biệt
  peach flower/piʧ ˈflaʊər/cành đào
  banh chung and banh tet bánh chưng và bánh tét
  lucky money/ˈlʌki ˈmʌni/lì xì
  spring roll/sprɪŋ roʊl/nem
  sausage/ˈsɔsɪʤ/lạp xưởng
  kumquat tree/ˈkʌmkwɑt tri/cây quất
  calendar/ˈkæləndər/cuốn lịch
  present/ˈprɛzənt/món quà
  sticky rice/ˈstɪki raɪs/

  xôi

  Động từ về các hoạt động ngày Tết
   
  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  celebrate/ˈsɛləˌbreɪt/ăn mừng
  clean house/klin haʊs/dọn nhà
  decorateˈ/dɛkəˌreɪt/trang trí
  family gatherings/ˈfæməli ˈɡæðərɪŋz/tụ họp gia đình
  get lucky money/ɡɛt ˈlʌki ˈmʌni/nhận tiền lì xì
  shopping/ˈʃɑ:pɪŋ/mua sắm
  make a wish/meɪk ə wɪʃ/ước
  watch fireworks/wɑʧ ˈfaɪrˌwɜrks/xem pháo hoa
  visit relatives/ˈvɪzɪt ˈrɛlətɪvz/thăm họ hàng
  have fun/hæv fʌn/(có) niềm vui, thư giãn
  behave well/bɪˈheɪv wɛl/cư xử ngoan ngoãn
  go to the pagoda/ɡoʊ tu ðə pəˈɡoʊdə/đi chùa

  2. Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 HKII

  2.1 Unit7: Television

  Những từ mới liên quan đến các chương trình truyền hình và một số tính từ để miêu tả chúng.

  Các thể loại chương trình trên tivi

  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  program/ˈproʊˌɡræm/chương trình
  talent show/ˈtælənt ʃoʊ/chương trình tìm kiếm tài năng
  animated films/ˈænəˌmeɪtɪd fɪlmz/phim hình động
  cartoon/kɑ:rˈtu:n/phim hoạt hình
  educational program/ˌɛʤjuˈkeɪʃənəl ˈproʊˌɡræm/chương trình giáo dục
  comedy/ˈkɑmədi/phim hài, hài kịch
  game show/ɡeɪm ʃoʊ/trò chơi truyền hình
  channel/ˈʧænəl/kênh
  clip/klɪp/đoạn phim
  educate (v)/ˈɛʤjuˌkeɪt/giáo dục
  (TV) guide(ˈtiˈvi) /ɡaɪd/hướng dẫn sử dụng tivi
  weather forecast/ˈwɛðər ˈfɔ:rˌkæst/dự báo thời tiết
  national television/ˈnæʃnəl ˈtɛləˌvɪʒən/truyền hình quốc gia
  news /nu:z/tin tức
  remote/rɪˈmoʊt/điều khiển
   

  Tên các chương trình truyền hình/ phim ảnh

  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  The Voice Kids/ðə vɔɪs kɪdz/Giọng hát nhí
  The Lion King/ðə ˈlaɪən kɪŋ/Vua Sư Tử
  Tom and Jerry/tɑ:m ænd ˈʤɛri/Mèo Tom và Chuột Jerry
  English in a Minute /ˈɪŋɡlɪʃ ɪn ə ˈmɪnɪt/

  Tiếng Anh trong 1 phút

  Chủ đề chương trình truyền hình
   animated filmscartoons
  Đối tượngmọi lứa tuổichủ yếu là thiếu nhi
  Nội dung phimcó nhân vật, cốt truyện rõ ràng và chứa đựng triết lý sống
  Ví dụ: Đi tìm Nemo, Vua Sư Tử, Nữ hoàng băng giá,…
  mang tính giải trí và không có cốt truyện liền mạch
  Ví dụ: Tom và Jerry, Chú Báo Hồng, …
   
  Các nhân vật truyền hình
   
  Từ vựngLoại từPhiên âmNghĩa
  charactern/ˈker.ək.tɚ/nhân vật
  mousen/maʊs/con chuột
  funnyadj/ˈfʌni/hài hước
  popularadj/ˈpɑpjələr/nổi tiếng
  phổ biến
  cuteadj/kjut/dễ thương
  liveadj/laɪv/trực tiếp (phát sóng)
  boringadj/ˈbɔ:rɪŋ/nhàm chán
  cleveradj/ˈklɛvər/thông minh, lanh lợi
  enjoyv/ɛnˈʤɔɪ/thích
  colourfuladj/ˈkʌlɚfəl/nhiều màu sắc
  compete inv/kəmˈpit ɪn/cạnh tranh trong (cuộc thi, cuộc đua,…)
  intelligentadj/ɪnˈtɛləʤənt/thông minh, sáng dạ
  dolphinn/ˈdɑlfən/cá heo
  naturaladj/ˈnæʧərəl/(thuộc) tự nhiên
  viewern/ˈvjuər/người xem
  MC (Master of ceremonies)n/ˌemˈsiː/người dẫn chương trình
  weathermann/ˈwɛðərˌmæn/người dẫn chương trình dự báo thời tiết
  newscastern/ˈnuːzkæstɚ/người đọc tin tức mới

  2.2 Unit 8: Sports and games

  Cùng tìm hiểu các từ vựng về chủ đề Thể thao và trò chơi trong Unit 8 dưới đây nhé.
   

  Tên các môn thể thao

   
  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  chess/ʧɛs/cờ vua
  cycling/ˈsaɪklɪŋ/đạp xe
  aerobics/əˈroʊbɪks/thể dục nhịp điệu
  table tennis/ˈteɪbəl ˈtɛnɪs/bóng bàn
  swimming/ˈswɪmɪŋ/bơi lội
  volleyball/ˈvɑliˌbɔ:l/bóng chuyền
  do karate/du kəˈrɑti/tập võ karate
  marathon/ˈmɛrəˌθɑn/chạy ma-ra-thon
  badminton/ˈbædˌmɪntən/cầu lông
  ball games/bɔ:l ɡeɪmz/trò chơi với trái bóng
  golf/ɡɔ:lf/đánh gôn
  shoot/ʃu:t/bắn 
  baseball/ˈbeɪsˈbɔ:l/bóng chày
  skiing/ˈski:ɪŋ/trượt tuyế

  Dụng cụ/ thiết bị tập thể thao

  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  ball/bɔ:l/quả bóng
  boat/boʊt/tàu, thuyền
  racket/ˈrækɪt/cái vợt
  goggles/ˈɡɑɡəlz/kính bơi
  sport shoes/spɔrt ʃu:z/giày thể thao
  equipment/ɪˈkwɪpmənt/thiết bị
  gym/ʤɪm/phòng tập
  skateboard/ˈskeɪtˌbɔrd/ván trượt
  skis/skiː/ván trượt tuyết
  shuttlecock/ˈʃʌt̬.əl.kɑːk/quả cầu lông

   

  Từ vựng về thi đấu thể thao

  Từ vựngLoại từPhiên âmNghĩa
  competitionn/ˌkɑmpəˈtɪʃən/– sự cạnh tranh
  – cuộc thi đấu (để tranh chức vô địch/ giành quyền lực)
  contestn, vn: /ˈkɑntɛst/
  v: /kənˈtɛst/
  – cuộc thi, hội thi (dành giải thưởng)
  – tham gia cuộc thi/ tranh luận
  matchn/mæʧ/trận đấu (các trò chơi thể thao)
  tournamentn/ˈtʊrnəmənt/giải đấu 
  championn/ˈʧæmpiən/nhà vô địch
  congratulationn/kənˌɡræʧəˈleɪʃən/lời chúc mừng
  congratulations /kənˌɡræʧəˈleɪʃənz/chúc mừng (giao tiếp)
  winnern/ˈwɪnər/người thắng cuộc
  take part inv/teɪk pɑrt ɪn/tham gia vào
  take place v/teɪk pleɪs/tổ chức
  goaln/ɡoʊl/mục tiêu
  national heron/ˈnæʃənəl ˈhɪroʊ/anh hùng quốc gia
  gold medaln/ɡoʊld ˈmɛdəl/huy chương vàng
  stadiumn/ˈsteɪdiəm/sân vận động
  sporty adj/ˈspɔ:rti:/khỏe mạnh, dáng thể thao

  2.3 Unit 9: Cities of the World

  Tên các châu lục

  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  Europe/ˈjʊrəp/Châu Âu
  Asia/ˈeɪʒə/Châu Á
  Africa/ˈæfrɪkə/Châu Phi
  Australia/ɔˈstreɪljə/Châu Úc
  South America/saʊθ əˈmɛrɪkə/Châu Nam Mỹ
  North America/nɔrθ əˈmɛrɪkə/Châu Bắc Mỹ
  Đất nước và thủ đô 
   
  Đất nướcThủ đô
  Japan /dʒəˈpæn/ Nhật Tokyo /ˈtoʊ.ki.oʊ/
  India /ˈɪn.di.ə/ Ấn ĐộNew Delhi /nuːˈdel.i/
  Australia /ɑːˈstreɪl.jə/ ÚcSydney /ˈsɪd.ni/
  France /fræns/ PhápParis /ˈper.ɪs/
  Italy /ˈɪt̬.əl.i/ ÝRome /roʊm/
  England /ˈɪŋ.ɡlənd/ AnhLondon /ˈlʌn.dən/ Luân Đôn
  Germany /ˈdʒɝː.mə.ni/ ĐứcBerlin /bɝːˈlɪn/
  Thailand /ˈtaɪ.lænd/ Thái LanBangkok /bæŋˈkɑːk/ Băng-cốc
  Russia /ˈrʌʃ.ə/ NgaMoscow /ˈmɑː.skaʊ/ Mát-xcơ-va
  Korea /kəˈriː.ə/ Hàn QuốcSeoul /soʊl/
  China /ˈtʃaɪ.nə/ Trung QuốcBeijing /ˌbeɪˈdʒɪŋ/ Bắc Kinh
  America /əˈmer.ɪ.kə/ MỹWashington D.C /ˈwɑː.ʃɪŋ.tən/
  Greece /ɡriːs/ Hy LạpAthens /ˈæθ.ənz/
  Belgium /ˈbel.dʒəm/ Bỉ

  Brussels /ˈbrʌs.əlz /

  Tên các địa danh

  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  Big Ben/bɪɡ bɛn/Tên tháp đồng hồ ở Anh
  River Thames/ˈrɪvər tɛmz/sông Thames, Anh
  Times Square/taɪmz skwɛr/Quảng trường ở Mỹ
  Eiffel Tower/ˈaɪfəl ˈtaʊər/tháp Ép-phen, Pari
  Sydney Opera House/ˈsɪdni ˈɑprə haʊs/nhà hát Opera, thành phố Sydney
  Merlion/ˈmɜːrˌlaɪən/Sư tử biển
  Disneyland Park/ˈdɪzniˌlænd pɑ:rk/công viên Disneyland
  Golden Gate Bridge/ˈɡoʊldən ɡeɪt brɪʤ/cầu Cổng Vàng, Mỹ
  Royal Palace/ˈrɔɪəl ˈpæləs/Cung điện Hoàng Gia
  landmarks/ˈlændˌmɑrks/

  địa danh

  Chủ đề các thành phố trên thế giới

  Xem thêm: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THE TIMES HỖ TRỢ HỌC VIÊN ÔN TẬP NÂNG CAO VỐN TỪ VỰNG

   

  Từ vựng miêu tả thành phố/ địa danh thế giới

  Từ vựngLoại từPhiên âmNghĩa
  excitingadj/ɪkˈsaɪtɪŋ/thích thú (khi làm gì đó)
  interestingadj/ˈɪntrɪstɪŋ/thú vị 
  beautifuladj/ˈbjutəfəl/đẹp
  cleanadj/kli:n/sạch sẽ
  weathern/ˈwɛðər/thời tiết
  rainn, v/reɪn/mưacó mưa
  rainyadj/ˈreɪni/mưa nhiều
  sunnyadj/ˈsʌni/nắng nhiều
  crowdedadj/ˈkraʊdɪd/đông đúc
  friendlyadj/ˈfrɛndli/thân thiện
  tastyadj/ˈteɪsti/ngon (đồ ăn)
  helpfuladj/ˈhɛlpfəl/hữu ích
  deliciousadj/dɪˈlɪʃəs/rất ngon
  stalln/stɔ:l/quầy hàng
  street foodn/stri:t fu:d/đồ ăn đường phố
  palacen/ˈpæləs/cung điện
  floating marketn/ˈfloʊtɪŋ ˈmɑ:rkɪt/chợ nổi
  famous foradj/ˈfeɪməs fɔr/nổi tiếng (vì)
  visitorn/ˈvɪzɪtər/người tham quan
  perfectadj/ˈpɜrˌfɪkt/hoàn hảo
  landscapesn/ˈlændˌskeɪps/phong cảnh
  towern/ˈtaʊər/tháp
  river bankn/ˈrɪvər bæŋk/bờ sông
  postcardn/ˈpoʊstˌkɑrd/bưu thiếp
  night marketn/naɪt ˈmɑːr.kɪt/chợ đêm
  helmetn/ˈhɛlmət/mũ bảo hiểm
  city mapn/ˈsɪti mæp/bản đồ thành phố
  rentv/rɛnt/thuê
  shelln/ʃɛl/vỏ ốc, vỏ hến
  fantasticadj/fænˈtæstɪk/rất tốt, rất tuyệt vời (= extremely good)
  amazingadj/əˈmeɪzɪŋ/tuyệt vời, kinh ngạc
  localadj/ˈloʊkəl/

  (thuộc) địa phương

   

  2.4 Unit 10: Our Houses in the futuer

  Ngôi nhà của chúng mình trong tương lai sẽ kích thích trí tưởng tượng của bạn cùng cảm giác thích thú khi nghĩ về ngôi nhà mơ ước mà bạn muốn sở hữu sau này. Cùng khám phá từ vựng mới nhé.

  Các loại nhà ở

  Từ vựngLoại từPhiên âmNghĩa
  cottagen/ˈkɑtəʤ/nhà tranh
  hi-tech adj/haɪ-tɛk/công nghệ cao
  UFO (Unidentified Flying Object)n/ju-ɛf-oʊ (ˌʌnaɪˈdɛntəˌfaɪd ˈflaɪɪŋ əbˈʤɛkt)/vật thể bay không xác định
  typen/taɪp/loại
  skyscrapern/ˈskaɪˌskreɪpər/nhà chọc trời
  motorhomen/ˈmoʊ.t̬ɚ ˌhoʊm/nhà lưu động

  Danh từ về các thiết bị nhà cửa

  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  appliance/əˈplaɪəns/thiết bị
  smart TVs/smɑrt ˈti:ˈvi:z/tivi thông minh
  electric cooker/ɪˈlɛktrɪk ˈkʊkər/bếp điện
  washing machine/ˈwɑʃɪŋ məˈʃin/máy giặt
  fridge/frɪʤ/tủ lạnh
  computer/kəmˈpjutər/máy tính
  dishwasher/ˈdɪˌʃwɑʃər/máy rửa bát
  wireless TV/ˈwaɪrlɪs ˈti:ˈvi:/truyền hình không dây
  electric fan/ɪˈlɛktrɪk fæn/quạt điện
  smart clock/smɑrt klɑk/đồng hồ thông minh
  robots/ˈroʊˌbɑts/người máy
  helicopter/ˈhɛlɪˌkɑptər/trực thăng
  super car/ˈsupər kɑr/siêu xe hơi
  solar energy/ˈsoʊlər ˈɛnərʤi/năng lượng mặt trời

  Địa điểm của căn nhà

  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  location/loʊˈkeɪʃən/địa điểm
  space/speɪs/vũ trụ, không gian
  on the mountain/ɔn ðə ˈmaʊntən/trên núi
  ocean/ˈoʊʃən/đại dương
  outside/ˈaʊtˈsaɪd/ở bên ngoài
  on an island/ɔn ən ˈaɪlənd/trên đảo

   2.5 Unit11: Our Greener World

  Khám phá những từ vực chủ đề Môi trường/ Thế giới xanh bạn nhé.

  Hành động/ đồ vật giúp môi trường thêm xanh

  Từ vựngLoại từPhiên âmNghĩa
  plant trees and flowersv/plænt triz ænd ˈflaʊərz/trồng cây và hoa
  pick up rubbishv/pɪk ʌp ˈrʌbɪʃ/nhặt rác
  cyclev/ˈsaɪkəl/đạp xe
  walkv/wɑ:k/đi bộ
  use reusable bagsv/ju:z riˈuzəbəl bæɡz/dùng túi tái chế
  write articlev/raɪt ˈɑrtəkəl/viết báo
  give old clothes to those in needv/ɡɪv oʊld kloʊðz tu ðoʊz ɪn ni:d/tặng quần áo cũ cho ai cần
  turn off the fanv/tɜrn ɔf ðə fæn/tắt quạt
  exchangev/ɪksˈʧeɪnʤ/trao đổi
  old itemsn/oʊld ˈaɪtəmz/đồ cũ
  recycling binsnriˈsaɪkəlɪŋ bɪnzthùng rác tái chế
  charityn/ˈʧɛrɪti/tổ chức từ thiện
  encouragev/ɪnˈkɜrəʤ/khuyến khích
  fairn/fɛr/hội chợ
  tobe in needv/toʊb ɪn ni:d/cần (gì đó)
  containern/kənˈteɪnər/đồ chứa
  go greenv/ɡoʊ ɡri:n/sống xanh, sống thân thiện với môi trường
  instead of /ɪnˈstɛd ʌv/thay vì
  tipn/tɪp/mẹo
  wrapv/ræp/gói
  natural materialn/ˈnæʧərəl məˈtɪriəl/chất liệu tự nhiên
  Những thứ khiến môi trường “bớt xanh”
   
  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  rubbish/ˈrʌbɪʃ/rác thải
  noise/nɔɪz/tiếng ồn
  plastic bottle/ˈplæstɪk ˈbɑtəl/chai nhựa
  plastic bag/ˈplæstɪk bæɡ/túi nhựa
  clothes/kloʊðz/quần áo
  glass/ɡlæs/thủy tinh, kính
  paper/ˈpeɪpər/giấy
  air conditioner/ɛr kənˈdɪʃənər/điều hòa
  deforestation/dɪˌfɔrɪˈsteɪʃən/nạn phá rừng
  chemical/ˈkɛmɪkəl/chất hóa học

  2.6 Unit 12: Robots

  “Người máy”, hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo, đang xuất hiện cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để tìm hiểu nhiều hơn về “người máy”, mời bạn cùng THE TIMES học các từ vựng tiếng Anh sau đây:
   
  Các loại người máy phổ biến
   
  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  home robot/hoʊm ˈroʊˌbɑ:t/người máy giúp việc
  teacher robot/ˈtiʧər ˈroʊˌbɑ:t/người máy dạy học
  doctor robot/ˈdɑktər ˈroʊˌbɑ:t/người máy bác sĩ

  Chức năng của người máy

   
  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  do the housework/du ðə ˈhaʊˌswɜrk/làm việc nhà
  do the dishes/du ðə ˈdɪʃəz/rửa bát
  iron clothes/ˈaɪərn kloʊðz/là quần áo
  put toys away/pʊt tɔɪz əˈweɪ/cất đồ chơi
  make meals/meɪk milz/nấu ăn
  move heavy things/muv ˈhɛvi θɪŋz/di chuyển vật nặng
  repair broken machines/rɪˈpɛr ˈbroʊkən məˈʃinz/sửa máy móc
  help sick people/hɛlp sɪk ˈpipəl/giúp người bệnh
  do things like humans/du θɪŋz laɪk ˈhjumənz/làm việc giống con người
  pick fruit/pɪk fru:t/chọn hoa quả
  water plants/ˈwɔtər plænts/tưới cây
  work as a guard/wɜrk æz ə ɡɑrd/làm bảo vệ
  help children to study/hɛlp ˈʧɪldrən tu ˈstʌdi/giúp trẻ học
  cut the grass/kʌt ðə ɡræs/cắt cỏ
  make coffee/meɪk ˈkɔ:fi/

  pha cà phê

   

  Từ vựng miêu tả người máy
   
  Từ vựngLoại từPhiên âmNghĩa
  fastadj/fæst/nhanh
  smartadj/smɑ:rt/thông minh
  usefuladj/ˈju:sfəl/hữu ích
  strongadj/strɔŋ/khỏe
  weightn/weɪt/trọng lượng, cân nặng
  space stationn/speɪs ˈsteɪʃən/trạm vũ trụ, trạm không gian
  agen/eɪʤ/độ tuổi
  choicen/ʧɔɪs/

  sự lựa chọn

   

  Người máy không làm được những gì

  Từ vựngPhiên âmNghĩa
     
  understand what we say/ˌʌndərˈstænd wɑ:t wi seɪ/hiểu điều chúng ta nói
  read our moods/ri:d ˈaʊər mudz/

  hiểu tâm trạng của chúng ta

  THE TIMES đã tổng hợp toàn bộ từ vựng tiếng Anh xuất hiện trong 12 unit của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6. Với những từ/ cụm từ này, bạn đã sở hữu vốn từ vựng cơ bản để có thể vượt qua những kỳ thi học kỳ trên lớp và hơn nữa, có thể vận dụng trong nhiều tình huống giao tiếp hằng ngày.

  Xem thêm: SƠ ĐỒ TƯ DUY THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

  3. Tổng kết

  Với tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 6 theo chủ đề mà THE TIMES đã chia sẻ trong bài viết này, hy vọng rằng giúp các bạn học sinh lớp 6 có thể chinh phục thêm nhiều kiến thức Tiếng Anh hay và mới lạ.

  Anh ngữ The Times là địa chỉ tin cậy để phụ huynh và các bạn học sinh có thể hoàn toàn gửi gắm niềm tin cho việc học tốt tiếng Anh. Truy cập ngay website Anh ngữ The Times để biết thêm thông tin các khóa học tiếng Anh cho mọi lứa tuổi của THE TIMES nhé. 

  Hotline: 0989095228
  Fanpage: Trung tâm ngoại ngữ The Times
  Website : anhnguthetimes.com

  “THE TIMES – THÀNH CÔNG CÙNG BẠN”

  Xem thêm:

  Khoá học Tiếng Anh Trung Học Cơ Sở

  Khóa học Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông

  Khóa học Tiếng Anh cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi

  Đăng Ký Ngay