Đăng Ký Ngay

  Menu
  Close

  Sơ đồ tư duy thì hiện tại đơn

  5/5 - (108 votes)

  Sơ đồ tư duy – Mindmap là một dạng phương pháp học tập theo lối vẽ sơ đồ, sắp xếp thông tin và xác định thông tin theo thứ tự ưu tiên. Việc sử dụng sơ đồ tư duy trong việc tóm lược kiến thức  thì hiện tại đơn là ưu việt và dễ nhớ các nội dung kiến thức. Dưới đây, trung tâm ngoại ngữ The Times sẽ cùng bạn xây dựng sơ đồ tuy duy thì hiện tại đơn – đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện

  Sơ đồ tuy duy mẫu

  Thì hiện tại đơn (Simple Present): 

  Thì hiện tại đơn

  Cách dùng

  Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một hành động chung chung; 1 thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống; một chân lý, sự thật hiển nhiên hoặc một hành động được diễn ra trong thời điểm hiện tại. 

  Cấu trúc

  Câu khẳng định

  Động từ TO BE

  S + am/ is/ are+ N/ Adj

  – I + am

  – He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is

  – You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are

  Ví dụ:

  – I am an engineer.

  – They are students. (Họ là sinh viên.)

  Động từ thường

  S + V(s/es)

  – I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + V(nguyên thể)

  – He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + V(s/es)

  Ví dụ:

  – I often go to school on foot.

  – She does yoga every evening.

  – The Sun sets in the West.

  Lưu ý

  – Với các từ có tận cùng là “o”, “ch”, “sh”, “x”, “s” thì khi dùng với ngôi số ít, thêm đuôi “es”.

  – Với các từ có tận cùng là “y” thì khi dùng với ngôi số ít, bỏ “y” và thêm đuôi “ies”. 

  – Với các từ còn lại, thêm đuôi “s”.

  Xem thêm HƯỚNG DẪN HỌC NGỮ PHÁP HIỆU QUẢ tại đây.

  Câu phủ định:

  Động từ “to be”

  S + am/are/is + not +N/ Adj

  Ví dụ:

  • I am not an engineer.
  • He is not (isn’t) a lecturer.
  • They are not (aren’t) students.
  Động từ chỉ hành động

  S + do/ does + not + V(nguyên thể)

  Ví dụ:

  • I do not (don’t) often go to school on foot.
  • She does not (doesn’t) do yoga every evening.
  • The Sun does not (doesn’t) set in the South.

  Câu nghi vấn:

  Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ (Câu hỏi Yes/ No)

  a. Động từ “to be”

  Question: 

  Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?

  Answers:

  – Yes, S + am/ are/ is.

  – No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

  Ví dụ: Are you an engineer? Yes, I am/ No, I m not.

  b. Động từ chỉ hành động

  Question: 

  Do/ Does (not) + S + V (nguyên thể)?

  Answer:

  – Yes, S + do/ does.

  – No, S + don’t/ doesn’t.

  Ví dụ: 

  Does she go to work by taxi?Yes, she does./ No, she doesn’t.

  Câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng Wh-

  a.Động từ “to be”

  Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj?

  Ví dụ:

  Where are you from?

  – Who are they?

  b.Động từ chỉ hành động

  Wh- + do/ does (not) + S + V (nguyên thể)….?

  Ví dụ:

  Where do you come from?

  – What do you do? 

  Xem thêm CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ tại đây.

  Xem thêm PHƯƠNG PHÁP HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH HIỆU QUẢ tại đây

  Sơ đồ tư duy thì hiện tại đơn

  Trong phần này Trung tâm ngoại ngữ The Times đã tổng hợp kiến thức về thì hiện tại đơn dưới dạng sơ đồ tư duy. Hãy đọc kỹ sơ đồ biểu diễn thì hiện tại đơn trong tiếng Anh để nắm chắc lý thuyết nhé.

  Chuẩn bị

  Trước khi vẽ sơ đồ tư duy thì hiện tại đơn, bạn cần chuẩn bị các thông tin về thì này như sau:

  • Định nghĩa / cách sử dụng
  • Công thức với to be: khẳng định, phủ định, nghi vấn Yes/No, nghi vấn WH-
  • Công thức với động từ thường: khẳng định, phủ định, nghi vấn Yes/No, nghi vấn WH-
  • Chia đuôi -s hay -es ở ngôi thứ 3 số ít (he, she, it, danh từ số ít)
  • Dấu hiệu nhận biết

  Thực hiện

  Sơ đồ tư duy thì hiện tại đơn

  Kết luận

  Hy vọng sau khi đọc bài chia sẻ “Sơ đồ tư duy Thì hiện tại đơn” thì  các bạn đã có thể nắm được cách thể hiện chủ điểm ngữ pháp này bằng cách vẽ sơ đồ tư duy để nắm vững công thức cũng như cách sử dụng nó trong tiếng Anh hàng ngày. Trung tâm ngoại ngữ The Times chúc các bạn học tốt và hẹn các bạn ở những bài viết sau!

  Xem thêm CÁC KHÓA HỌC TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THE TIMES tại đây.

  Đăng Ký Ngay